Terminals i connectors elèctrics

Descobreix la millor selecció de connectors elèctrics, terminals i brides amb les quals podràs realitzar tot tipus de connexions de forma segura i eficaç. Entra a FESMÉS i aprofita't de les millors ofertes!

Filtrar per:

Tipus de producte
Varietat
Color
Longitud (mm)
Secció (mm2)
Filtre

Què és un connector elèctric?

Un connector elèctric és un element que s'utilitza per fer connexions entre cables i circuits elèctrics de forma segura i sense cap mena d'inconvenient.

Cal destacar que, els connectors elèctrics, tenen extrems mascle i extrems femella que es connecten entre així formant connexions temporals o permanents.

Com escollir els connectors elèctrics adequats?

Abans de comprar un connector elèctric, serà de vital importància que tinguis en compte els següents aspectes per trobar el correcte:

  • Hauràs de conèixer la secció de cable o cables que vols unir amb el connector.
  • Corrent o intensitat a suportar, ja que el connector que escullis ha de suportar el flux d'electricitat corresponent.
  • Voltatge o tensió de treball, ja que el connector està dissenyat i pot suportar un rang i tipus de voltatge determinat.
  • El rang de temperatura de funcionament, característica fonamental per escollir el connector elèctric que s'adapti perfectament a la franja, temperatura recomanada i no superi la temperatura segura mínima ni màxima.

 

Què és un terminal elèctric?

Un terminal elèctric és l'extrem d'un conductor, és a dir, d'un cable que entra en contacte amb un altre component o aparell elèctric, aconseguint així un punt de connexió entre els dos circuits. Per tant, un terminal elèctric s'encarrega de crear connexions elèctriques de forma segura.

Tipus de terminals elèctrics

Els terminals els podem trobar de forma preaïllada, és a dir amb un plàstic que protegeix el cable de metall o bé, sense protecció. Afesmés comptem amb terminals preaïllats de diferents models, perquè s'adaptin completament a les teves necessitats.

Al mercat trobem diferents tipus de terminals elèctrics que es poden classificar de la següent manera:

  1. Terminal de forquilla, se sol utilitzar per a connexions simples de cables amb cargols i serveix per alimentar diferents accessoris elèctrics.
  2. Terminal punta, ideal per connectar aparells que compten amb espai limitat en el moment d'introduir un cable, així com en regletes i interruptors automàtics.
  3. Terminal rodó, se sol utilitzar en el sector automobilístic, ja que s'encarreguen de connectar cables a aparells elèctrics.
  4. Terminal pla o llengüeta (Faston), permeten la connexió entre cables. El pla és el terminal femella i llengüeta el mascle.
  5. Entroncament, és el terminal idoni per reparar cables danyats, ja que permet pelar el cable malmès i unir-lo mitjançant un entroncament.