Què és la llana d'acer?

La llana d'acer és un conjunt de fils d'acer que s'utilitza per a realitzar treballs d'acabat, neteja i reparació de la fusta o metall. Et permet retirar laques, pintures, vernissos o ceres i funciona com polidora manual sense danyar la superfície. Segons el material a tractar, caldrà escollir llana més gruixuda o més prima.

Quins usos tenen les llanes d'acer?

Les llanes d'acer es caracteritzen principalment per la seva gran versatilitat, ja que tenen una gran varietat d'usos, però si ens centrem en el sector de bricolatge, destaquem els següents usos:

Et permet aconseguir un polit suau, aconseguint així un acabat fi i suau, tant en mobiliari de petites i grans dimensions com en objectes personals que requereixen una neteja acurada.

S'utilitza per decapar, ja que en lloc d'utilitzar una rasqueta per retirar el gel, és recomanable utilitzar llana d'acer que et permetrà retirar el producte fàcilment.

S'utilitza per esmolar, gràcies a la seva composició, et permetrà esmolar diferents objectes, així com unes tisores

Per polir metalls que es troben en un estat de corrosió, aconseguint la llum els materials desgastats i en mal estat.

Netejar llapis de cera de la paret o en qualsevol superfície.

En definitiva, la llana d'acer s'usa principalment en treballs de bricolatge per suavitzar i polir tot tipus de superfícies de fusta i metall, amb la finalitat de deixar acabats impol·luts.

Tipus de llana d'acer

Actualment trobem 3 tipus de llana d'acer al mercat:

Llana d'acer fina Nº0000, ideal per polir, abrillantar i polir acabats delicats, així com envernissats, polits, decapatges, etc.

Llana d'acer mitjana Nº0, és idònia per netejar i eliminar tot tipus de taques, a més de polir fusta i metall.

Llana d'acer gruixuda Nº2, perfecta opció per eliminar restes d'obra, decapar i preparar superfícies.la superfície. Segons el material a tractar, s’haurà d’escollir llana més gruixuda o més prima.