Els aïllaments de paret

Un aïllament de paret és una forma de protecció tèrmica i acústica que es col·loca entre la paret interior i la paret exterior d'un edifici. Els aïllaments de paret ajuden a mantenir la calor dins de l'edifici a l'hivern i alleugen la calor excessiva durant l'estiu. També redueixen el soroll provinent de l'exterior.

Utilitat dels aïllaments de sostre

Els aïllaments de sostre són una part important de la construcció d'una casa. Asseguren que la calor no s'escapa pel sostre i mantenen l'interior de la casa més càlid a l'hivern. També ajuden a mantenir l'interior de la casa fresc a l'estiu, ja que eviten que la calor del sol entri pel sostre. Els aïllaments tèrmics també redueixen el soroll, la qual cosa pot ser especialment útil si vius en una àrea amb molt de trànsit o si la teva casa està situada prop d'un aeroport.