Què és una paleta?

La paleta és l'eina més utilitzada al sector de la construcció, ja que és útil per realitzar qualsevol mena de treball relacionat amb la construcció que impliqui barrejar materials i aplicar-los a la superfície que es vulgui treballar.

Per què es fa servir una paleta?

La paleta, com el seu nom indica, s'utilitza per dur a terme diferents tasques relacionades amb la construcció, entre les quals diferenciem les següents:

 • Barrejar materials i crear una massa determinada.
 • Barrejar morters amb la finalitat de dipositar la barreja sobre la llana, per així aplicar-la a la superfície determinada o bé aplicar directament la barreja a la paret.
 • Netejar paraments, amb l'objectiu principal de treure la barreja sobrant.
 • Per aplicar guix als murs.
 • Reparar revestiments.
 • Construir i aixecar envans.
 • Per enlluir.


Descobreix els diferents tipus de paletes

El sector del bricolatge és molt ampli, ja que hi ha una gran varietat de materials i eines que es fan servir per construir els diferents projectes a mida.

Si ens centrem en el tipus de paletes que es troben al mercat, podem diferenciar les següents:

 1. Paleta catalana, és un tipus de paleta amb espiga alta i base ampla, punta d'acabats corbs i la part del darrere de cantell recte. Aquesta paleta es diferencia molt fàcilment de les altres, ja que té poca curvatura de l'espiga a la unió amb el mànec. S'utilitza principalment per barrejar materials que s'aplicaran posteriorment amb la finalitat d'aconseguir un reforç i augmentar la selecció d'elements de formigó, amb l'objectiu principal de suportar una càrrega superior.
 2. Paleta portuguesa, és un tipus de paleta que té la punta arrodonida, part del darrere recta i és de base llarga, amb gran quantitat d'aportació de material. Aquest tipus de paleta és una opció estupenda per fer acabats.
 3. Paleta madrilenya, s'utilitza per fer remats i acabats perfectes, ja que, gràcies a la punta corbada, la part posterior romboidal i l'espiga curta, facilita la tasca de rematar i acabar.
 4. Paleta andalusa, s'utilitza per fer remats llisos, ja que té una paleta d'espiga curta amb base gairebé rectangular, fulla gran, punta recta i ampla i la part del darrere corba. A més, té una gran capacitat d'aportació de material.
 5. Paleta italiana, s'utilitza per allisar, amassar, enlluir i estendre el morter. És un tipus de paleta amb coll de cigne i punta rodona, amb la qual es poden gratar les gavetes i els cubs de paleta.

 

Per què serveix un paletí?

Un paletí és una de les eines de paleta més utilitzades, ja que es fa servir per barrejar diferents materials, així com ciment, guix, morter, entre altres materials.
El seu maneig és més fàcil i la precisió més gran, ja que té una mida més reduïda en comparació amb les paletes i altres eines de paleta.