Els marcs de porta són una part integral de l'estructura d'una porta. Sovint es pensa que els marcs de porta serveixen només per a donar forma a la porta, però també compleixen una funció estructural important. Els marcs de porta han de ser fortes i resistents per a suportar el pes de la porta i l'ús diari.

També han de ser prou amples per a acomodar el gruix de la porta. Si el marc de la porta és massa prim o feble, es pot danyar fàcilment. D'altra banda, si el marc és massa gruix o ample, pot fer que la porta sigui més difícil d'obrir i tancar.