Què és un nivell de bombolla?

En el moment que es vol fer algun treball de construcció com fer una paret amb maons o fins i tot una cosa tan senzilla com penjar una prestatgeria a la paret, es necessitarà l'ús d'un nivell de bombolla, ja que és un element que permetrà saber en tot moment si un element està perfectament horitzontal o vertical.

Aquesta eina es compon d'una barra metàl·lica o de plàstic en la qual incorpora dos petits tubs de vidre que estan plens de líquid i amb una bombolla d'aire en el seu interior. Un tub serveix per a mesurar si està horitzontal i l'altre per a mesurar si està vertical.

Com s'usa un nivell de bombolla?

El funcionament d'aquesta eina és molt senzilla, que només consisteix en:

Pas 1: Col·locar el nivell de bombolla damunt de l'element que volem comprovar.

Pas 2: Mirar si la bombolla d'aire se situa dins de les marques que hi ha en el tub.

Pas 3: Si està dins de les marques, és que està alineada perfectament, sinó s'hauria d'ajustar fins a obtenir que aquest dins de les marques.

Per a què serveix un nivell de bombolla?

Aquesta eina es pot fer servir tant per a tasques tan senzilles com penjar un quadre a com tasques que requereixen un nivell més professional. Pots requerir un nivell de bombolla en els següents casos:

  • Construcció de mobles
  • Penjar objectes en les parets
  • Construcció de parets
  • Uns altres