Antenes TV

Descobreix la millor varietat d'antenes TV tant per l'interior com l'exterior de la seva vivenda! Entra a FESMÉS i gaudeix de la millor qualitat a molt bon preu. No te les perdis!

Filtrar per:

Filtre

Com funciona una antena TV?

Una antena de televisió està formada principalment per un pal o peça central de metall, per la qual es travessen una sèrie de varetes. En aquest pal hi ha presents els receptors, és a dir, els elements que estan fabricats per captar el senyal de televisió, juntament amb dues barres assignades a cada receptor que són les encarregades de rebre el senyal enviat des de la torre de transmissió i transformar-la, mitjançant un cable, en so i imatge.

Quin tipus d'antenes per a TV hi ha?

Actualment en el mercat es poden trobar una gran varietat d'antenes amb diferents característiques, entre les quals destaquem les següents:

  1. Antenes dipol simple o dipol Hertz, és el tipus d'antena més senzill de tots tant en instal·lació com en construcció. El dipol és l'element principal de l'antena, a través del qual es difonen les ones.
  2. Antenes omnidireccionals, és un model d'antena que no se sol utilitzar en els habitatges, però si en estacions base o professionals que requereixen un angle d'emissió d'ones molt complet. És un tipus d'antena que se sol col·locar quan es necessita una radiació que s'aproximi als 360 graus, imprescindible en espais que no es pugui orientar l'antena.
  3. Antenes parabòliques, són antenes que no reben les ones des d'una estació emissora, sinó a través de satèl·lits. Es caracteritzen per tenir un plat lleugerament corbat que és l'encarregat de recollir les ones i dirigir-les al punt central on es troba el receptor del senyal.
  4. Antenes yagi, és el tipus d'antena més comú que se sol trobar en els habitatges i es reconeix visualment a les teulades per les seves varetes, que s'encarreguen de reflectir les ones i millorar la capacitat de recepció. Aquest tipus d'antenes estan construïdes amb un dipol, que alimenta el senyal i la rep per transmetre-la a la instal·lació domèstica de TV.