Pictogrames i senyals

A Fesmes podràs trobar la millor selecció de cartells informatius amb una gran varietat de senyals i pictogrames.

Filtrar per:

Tipus de producte
Ús
Filtre

Què és un pictograma?

Un pictograma és un signe esquemàtic que representa de forma gràfica un objecte, figura o concepte en concret, és a dir, una representació que trasllada i sintetitza informació d'un objecte determinat de forma figurada, sense necessitat de dir res.

Quines característiques tenen els cartells informatius?

Els cartells informatius es caracteritzen principalment pels següents aspectes:

  • Són molt senzills i fàcils d'entendre, ja que transmeten missatges a tots els públics.
  • Són missatges clars i entenedors.
  • Ajuden a trencar les barreres que els idiomes poden representar.
  • Són referents, ja que han de fer referència a allò que s'està indicant o que es vol representar.
  • Han de contenir els elements gràfics que representin la informació i faciliten la seva interpretació.
  • Llegibles al públic, amb la finalitat de mantenir la coherència visual.

 

Quin tipus de carteles i senyalització trobaràs a FESMÉS?

En aquesta secció t'oferim una gran varietat de senyals i cartells que representen diferents conceptes, entre els quals destaquem els següents:

  1. Números, es caracteritzen per indicar un nombre determinat.
  2. Símbols, són pictogrames que es caracteritzen per expressar diferents conceptes a través dels seus dibuixos, entenedors per a tots els públics.
  3. Lletres, són cartells que compten amb lletres que van acompanyades de símbols a la vegada, ja que faciliten la llegibilitat i assegurant que tothom els entengui.

 

Avantatges cartells informatius

Els cartells informatius de perill, es consideren un dels pictogrames més importants, ja que donen a entendre i adverteixen de forma clara, senzilla i concisa la presència d'un perill, i, per tant, es caracteritzen per prevenir possibles accidents.

Avui dia, trobem una gran varietat de senyalització de perill, des dels pictogrames més senzills d'advertència per la presència d'algun animal perillós, fins pictogrames que indiquen que estàs tractant amb un producte altament inflamable, entre molts altres casos.