Generadors

Descobreix la millor varietat de generadors elèctrics que convertiran l'energia mecànica en elèctrica. A FESMÉS trobaràs generadors solars i generadors benzina de les millors marques. No te'ls perdis!

Filtrar per:

Marca
Model
Capacitat (lt)
Potència (W)
Amplada (mm)
Alçada (mm)
Filtre

Què és un generador elèctric?

Un generador elèctric és una màquina que s'utilitza per generar energia elèctrica quan no disposem d'una xarxa de subministrament o no tenim energia en produir-se un error o una avaria al sistema de subministrament de la xarxa principal.

 Bàsicament s'utilitzen dos tipus de generadors diferents:

 • Generadors monofàsics, s'utilitzen en aplicacions esporàdiques o semiprofessionals.
 • Generadors trifàsics, s'utilitzen exclusivament en sectors industrials que necessiten un subministrament amb la mateixa amplitud, freqüència i un ús intensiu.

 

Com funcionen els generadors elèctrics?

Un generador converteix l'energia mecànica en energia elèctrica gràcies a un rotor, que produeix un flux magnètic, i una part de la màquina anomenada estator la transforma en electricitat.

Els experiments realitzats per Michael Faraday en 1831, posa els fonaments del que es coneix com el principi de la inducció electromagnètica, que a dia d'avui se segueix utilitzant per a la construcció de qualsevol generador elèctric modern: si un conductor elèctric es mou a través d'un camp magnètic, induirà un corrent elèctric que fluirà a través del conductor. Per tant, un generador utilitza un camp magnètic i un objecte que rota (rotor) proper a aquest camp magnètic, l'electricitat produïda es condueix al circuit del generador.

Components d'un generador elèctric

Els generadors elèctrics i de corrent compten amb la següent composició:

 1. Estator: armadura de metall coberta de coure que forma un circuit elèctric.
 2. Rotor: eix de rotació dins de l'estator impulsat per una turbina. La part exterior disposa d'un electroimant que s'alimenta per corrent elèctric de baix voltatge, el rotor gira a gran velocitat gràcies a l'energia mecànica que prové de la turbina i es produeix corrent elèctric al circuit de l'estator.
 3. Turbina: aprofita l'energia d'un motor extern i la transforma en energia mecànica, que al mateix temps és la utilitzada per a la seva transformació en energia elèctrica.

 

Quin tipus de generadors hi ha i com triar el generador adequat?

Existeixen una gran varietat de generadors elèctrics, entre els quals podem fer diferents classificacions:

Si ens centrem en el tipus de combustible, diferenciem els següents:

 • Generadors dièsel: ideals en aplicacions industrials que requereixen un ús intensiu. Destaquen per un consum més baix i major autonomia.
 • Generadors de gasolina: ideals per a treballs de freqüència intermitent que no necessiten un ús intensiu. Els generadors de gasolina són molt més econòmics, requereixen menys manteniment i són fàcils d'utilitzar.

 

Si ens fixem en el tipus d'arrencada, podem trobar els següents:

 • Generadors amb arrencada manual: el més habitual en generadors d'ús esporàdic i amb poca potència, encara que és una mica més complex posar-lo en marxa. Simplement necessitaràs uns coneixements bàsics que et permetrà arrencar amb o sense commutador de càrrega.
 • Generadors amb arrencada elèctrica simple: ideal si necessites utilitzar-ho de forma freqüent gràcies a la seva facilitat d'arrencada, simplement prement un botó. Ve disponible de forma habitual en els equips amb més potència.
 • Generadors amb arrencada elèctrica automàtica: aquest tipus d'arrencada està més indicada per ús professional, sobretot en empreses i sistemes que en cap moment poden prescindir de subministrament elèctric. Aquests generadors han de preparar-se per professionals , per tal d’evitar avaries i sobrecàrregues als sistemes i circuits.

 

En funció de les prestacions dels generadors, podem diferenciar entre:

 • Generadors insonoritzats: vénen proveïts de materials aïllants perquè el soroll generat pel motor no sobresurti a l'exterior. En no produir gairebé soroll, són dels més demandats i utilitzats.
 • Generadors inverter: els generadors amb tecnologia Inverter són els recomanats per utilitzar-los amb aparells electrònics: telèfons, tablets, ordinadors, eines elèctriques, etc. Garanteixen un subministrament 100% estable d'energia sense baixades o pujades de tensió.

 

Finalment, podem diferenciar generadors pel tipus de mobilitat:

 • Generadors portàtils: són de mides compactes i lleugers, per tal de facilitar el transport a qualsevol lloc. Disposen de rodes i nanses per ajudar-nos en el seu desplaçament.
 • Generadors fixos: es caracteritzen per ser de mida més gran, més pesats i habitualment, disposen de xassís per col·locar-los d'una forma correcta. Aquest tipus de generador s'utilitza en aplicacions que necessiten desplaçar-lo i que tenen la finalitat d'alimentar el mateix sistema elèctric. Són més resistents i potents que els generadors portàtils.

 

Avantatges de comprar generadors elèctrics

Els generadors elèctrics es caracteritzen principalment per oferir un gran ventall d'avantatges, entre els quals destaquem els 3 més significatius:

 1. Permeten obtenir electricitat sense xarxa, per tant, aporten comoditat en tots els sentits, ja que no hauràs de preocupar-te per si hi ha un tall d'electricitat i no pots preparar el menjar, mirar la televisió, dutxar-te, etc.
 2. Aporten seguretat, ja que permeten que sistemes de vigilància com poden ser les alarmes i les càmeres, estiguin sempre connectats.
 3. Estalvi econòmic, ja que quan no disposem d'electricitat, una de les majors preocupacions és el que farem amb els aliments que tenim a la nevera o al congelador, Oi ?, perquè molts d'ells es fan malbé i acaben al contenidor. En comptar amb un generador elèctric, t'aportarà comoditat i tranquil·litat, en saber que la nevera i el congelador no deixaran de funcionar.