Què és un tub corrugat?

Un tub corrugat és un tub fabricat de PVC que s'utilitza per dur a terme una correcta instal·lació dels cables, ja que al seu interior incorpora els cables que volen encastar a la paret, sostre, enterrar o posar en una caixa. Són tubs que aporten la protecció necessària perquè els cables no es vegin perjudicats i es conservin en perfectes condicions.

Què és un passacables?

Un passacables, com el seu propi nom indica, és una guia plàstica que té la funció de passar els cables, és a dir, de facilitar el pas dels cables pels tubs corrugats d'una instal·lació elèctrica.

Quina funció té una guia passacables?

El funcionament d'una guia passacables és molt senzilla, ja que únicament s'haurà d'introduir per l'entrada del tub corrugat fins al final. En aquest punt final, es procedeix a subjectar els cables i es comença a tirar des de l'altre costat fins que surtin els mateixos.

Com escollir un passacables correctament?

Abans de comprar un passacables o un altre, és de vital importància tenir en compte una sèrie d'aspectes que seran essencials per a escollir el més adequat:

  1. El lloc on es vol instal·lar.
  2. La distància a recórrer.
  3. El diàmetre del tub.
  4. Si el tub compta amb cables o no.
  5. Si hi ha obstacles o corbes.
  6. Si els cables instal·lats són nous o no.


Per tant, en funció de la situació, s'ha de triar un passacables determinat que compleixi amb les teves necessitats i superi les proves de fregament, força de torsió i empenta corresponents.