Connectors per realitzar la teva pèrgola de fusta a mida, troba platines de fixació i piquetes per als muntants, connexions entre travessers i muntants, etc. També posem a la teva disposició la fusta a l'autoclau necessària