Fitosanitaris i insecticides

Oblida't dels mosquits i insectes amb els nostres fitosanitaris! Troba a FESMÉS la millor varietat d'herbicides, fungicides, insecticides i plaguicides que et permetran cultivar i gaudir tant del jardí com de l'interior de la llar sense insectes.

Filtrar per:

Tipus de producte
Varietat
més... menys
Filtre

Què són els fitosanitaris i per a què s'utilitzen?

Els fitosanitaris són substàncies que s'encarreguen de protegir els cultius i les plantes, amb la finalitat d'impedir que el cultiu es vegi afectat o malmès per plagues, i en conseqüència, que es vegi afectada la qualitat i producció dels aliments.

El principal objectiu dels productes fitosanitaris és el de conservar i tenir cura dels aliments, des de la producció fins a la distribució i transport d'aquests, amb la finalitat d'obtenir un producte agrícola de qualitat, protegint així la salut pública.

Segons el tipus de plaga que es vulgui controlar i eliminar, utilitzarem un tipus de fitosanitari o un altre, entre els quals diferenciem acaricides, fungicides, insecticides i herbicides, segons controlin àcars, fongs, insectes o males herbes.

Per a què serveix un insecticida o pesticida i quins són els seus beneficis?

Un insecticida o pesticida serveix principalment per atacar i eliminar qualsevol mena de plaga d'insectes. En aquesta secció trobaràs diferents tipus d'insecticides, per a col·locar tant a l'interior de la llar i protegir així les diferents estances de mosquits i altres insectes, com insecticides específics de jardí i hort, destinats a evitar que el creixement del cultiu es vegi afectat per alguna plaga, danyant així els aliments.

Si fem referència al sector agrícola, el principal benefici que aporta un insecticida o pesticida és que permet incrementar la producció agrícola, ja que, sense aquest tipus de fitosanitaris, la producció mundial de fruites, verdures i vegetals es veuria afectada considerablement, i, en conseqüència, els agricultors també es veurien perjudicats en reduir la producció, incrementar els costos i obtenir menys beneficis. A més, el cultiu agrícola potencia una correcta alimentació molt més saludable, ja que, en tractar-se de cultius naturals, fem referència a aliments naturals que beneficien la salut.

Si fem referència al sector domèstic, els insecticides aporten benestar i tranquil·litat, ja que espanten els mosquits, evitant així la seva presència i les indesitjables picades de mosquit. En aquesta secció també oferim repel·lents de mosquits de diferents tipus i repel·lents elèctrics. No et quedis sense el teu!

Què és un herbicida i quins tipus trobem?

Un herbicida és un producte que s'utilitza per impedir el creixement de plantes no desitjades conegudes com a males herbes, que creixen en llocs inadequats i van envaint cada vegada més espai, perjudicant la plantació de cultiu.

Els herbicides es caracteritzen per tenir gran dispersió i ser invasius, per tant, per evitar el creixement de les males herbes, et caldrà comptar amb un herbicida.

Per escollir un herbicida, és de vital importància que tinguis en compte la zona que vulguis birbar, ja que en funció de l'espai, trobem els següents herbicides:

  1. Herbicida selectiu, és el tipus d'herbicida que s'utilitza per a zones de conreu, ja que té la capacitat d'eliminar les males herbes sense fer mal a les plantes i cultius que vulguem conservar. Dins d'aquest tipus d'herbicides, trobem herbicides específics per a cada tipus de cultiu i planta.
  2. Herbicida total, és un tipus d'herbicida que, a diferència del selectiu, destrueix tota mena de plantes, i per tant, es recomana aplicar abans de la plantació, per aconseguir un espai sense mala herba.


Independentment del tipus d'herbicida que escullis, també es diferencien en el tipus de format, ja que poden ser herbicides sòlids i herbicides líquids.

Què són els fungicides i com s'apliquen?

Els fungicides són productes que tenen la finalitat de controlar els fongs causants de malalties a les plantes i cultius. Es consideren de caràcter essencial per eliminar microorganismes nocius i aconseguir una collita de qualitat.

Els fungicides es poden aplicar de maneres diferents, en funció del tipus de planta que vulguem tractar:

  • En el cas de les llavors i arrels, s'aconsella aplicar el fungicida abans de la sembra.
  • En el solc de la sembra, ja sigui una aplicació mitjançant aspersió o per reg de degoteig.
  • Part superior de la planta, s'aplica mitjançant un aspersor.
  • A l'interior dels arbres, mitjançant injeccions al tronc.
  • En fruits i plantes collides, es pot aplicar el fungicida tant per immersió com per aspersió o recobriment.