Cisells i pates de cabra

Descobreix la millor varietat de cisells i potes de cabra que et permetran fer els teus treballs de bricolatge i paleta! A FESMÉS trobaràs diferents potes de cabra i cisells per a totes les superfícies a treballar. Fes un cop d'ull!

Filtrar per:

Filtre

Què és un cisell?

Els cisells són eines de paleta que s'utilitzen per tallar, ranurar o desbastar material en fred, juntament amb un martell o maça a través del qual se li va donant copets, amb la finalitat de preparar les superfícies on els paletes faran els seus treballs .

Com es fan servir els cisells?

Els cisells són molt fàcils de fer servir, ja que únicament s'han de col·locar a la superfície on es vulgui fer el tall i sostenir-lo amb una mà, amb l'altra mà colpejar el cisell, aconseguint el tall desitjat.
Per aconseguir un tall net, és recomanable col·locar el cisell a uns 90º, perpendicular a la superfície que es vulgui treballar.
Per obrir una frega en una paret fabricada amb maons, es recomana col·locar el cisell a uns 65 º.
Per retirar sortints de pedra o tallar reblons, el cisell s'ha de col·locar a menys de 45º.

Descobreix els tipus de cisells més comuns!

Hi ha una gran varietat de cisells al mercat per realitzar diferents tasques relacionades amb la construcció i paleta. Entre els diferents tipus, destaquem els que més es fan servir:

Tallafred, s'utilitza per tallar làmines i cisellar superfícies planes.
Cisell de punta aguda, es fa servir per ranurar làmines primes o realitzar osques.
Cisell de punta rodona, ideal per iniciar forats a tallar o foradar.
Cisell per a ranures de greixatge, s'utilitza per fer ranures petites i canals en coixinets
Cisell de punta de diamant, ideal per fer ranures acabades en V i cisellar racons.

Per què es fan servir les potes de cabra?

Les potes de cabra tenen un disseny característic format per un extrem que té forma de palanca i permet introduir-lo entre les fustes i separar-les, i un altre extrem corb que té forma de martell d'orelles, semblant així a la pota d'una cabra.

Les potes de cabra es fan servir per obrir caixes d'embalatge i desencofrat, a més d'obrir qualsevol objecte que estigui subjecte amb claus.