Posada a punt de la piscina

Posada a punt de la piscina

Jardí i Terrassa

Ja ha arribat el bon temps i ja comencen les primeres capbussades a les piscines o a la platja. Per tota aquella gent que té una piscina necessita saber com posar-la a punt, ha de llegir aquest consell.

Ja ha arribat el bon temps i ja comencen les primeres capbussades a les piscines o a la platja. Per tota aquella gent que té una piscina necessita saber com posar-la a punt, ha de llegir aquest consell.

Els punts bàsics i principals a tenir en compte són comprovar el sistema de filtració, netejar el terra de la piscina, equilibrar el clor i el ph de l'aigua i comprovar (en el cas de les piscines prefabricades i desmuntables) el terra protector de la piscina.

Punt 1. Netejar el fons de la piscina

Abans de realitzar cap tasca, cal netejar el terra del fons de la piscina. Per escombrar el fons de la piscina pots emprar un netejafons manual, col·locar la vàlvula selectora en la posició desguàs, obrir la vàlvula del netejafons, tancar les vàlvules dels skimers i del fons.

Després continua escombrant el fons, tirant l'aigua fora de la piscina perquè no passi tota la brutícia pel filtre i sigui molt més senzilla la posada a punt. Quan acabis de passar el netejafons per tot el terra, atura el motor, col·loca la vàlvula selectora en mode de filtració i obre les vàlvules dels skimers i del fons.

Punt 2. Posada a punt del sistema de filtració

L'encarregat de fer que l'aigua de la piscina estigui perfecta és el sistema de filtració, i és per això que aquest filtri correctament i en òptimes condicions.

Per començar cal saber que cada any s'ha de comprovar l'estat de la sorra del filtre i si cal, afegir més sorra. També s'hi pot afegir el vidre reciclat que té moltes avantatges respecte la sorra com que aquest no es solidifica i filtra millor que la sorra.

Es recomana canviar la sorra del filtre entre els quatre i cinc anys següents i netejar el filtre.

Una vegada fet, es preferible augmentar les hores de filtració a 6h quan fa calor.

Punt 3. Anivellar el clor i el ph de l'aigua

Per últim, comprova els nivells de clor i ph que, han de ser els següents:

  • Nivells de clor: entre 0,6 i 2
  • Nivells de ph: entre 7,2 a 7,6.
     

Si els nivells no són correctes, cal tirar a l'aigua els productes necessaris per a corregir-los.

Recomanem començar sempre per regular el pH de l'aigua de la piscina i després el clor.

Informació addicional

Tapar la piscina quan no es fa servir amb una lona adequada s'evita:

  • Perdre la qualitat de l'aigua de la piscina. Pot ser que l'aigua es torni de color verd.
  • Que es formi gel durant l'hivern.
  • Que s'evapori l'aigua i s'embruti de terra, fulles, insectes, etc.

Comparteix aquesta publicació

Potser t'interessa