Com netejar un canaló?

Com netejar un canaló?

Reformes

Sigui quina sigui la finalitat de l'ús d'un canaló, en tot cas sempre recollirà totes les pols, insectes, sorra, molsa i també altres objectes més grans

Molta gent utilitza els canalons per evitar esquitxades a la seva terrassa o jardí per tal de no tacar la paret pintada o el terra. Altra gent ho fa servir per recollir l'aigua de pluja per mitjà d'un baixant i condueixen l'aigua fins a un desguàs on la guarden per regar les plantes posteriorment.

Sigui quina sigui la finalitat de l'ús d'un canaló, en tot cas sempre recollirà totes les pols, insectes, sorra, molsa i també altres objectes més grans, fulles dels arbres, bolses de plàstics, branques..que tot plegat ajuda a embussar.

Per aquest motiu cal fer un bon manteniment dels canalons per tal de garantir el seu perfecte funcionament de manera molt senzilla i fàcil.

Recomanem fer aquest manteniment a la primavera o a la tardor. 

Pas 1. Netejar el canaló

Quan el canaló tingui restes seques i adherides és preferible treure-ho i netejar-ho amb una espàtula petita i manejable per la superfície concava.

Podem servir una ampolla de plàstic com a recollidor, només cal tallar el fons de l'ampolla i aprofitar la forma de l'ampolla perquè s'adapti a la forma del canaló i ens faciliti les tasques.

Per últim recomanem fer servir un raspall de pues fortes i una manguera per rentar a pressió les incrustacions.

Pas 2. Un estàlvia fulles

Per tal d'alliberar els embusses del desguàs, utilitzarem un estàlvia fulles elevat. Molta gent fa servir les reixes però com són planes són més succeptibles a embussar-se ja que les fulles col·lapsen la sortida i dificulten la sortida de l'aigua.

Qualsevol utensili o material d'alumini o casc de filferro de forma semiesfèrica servirà com a estàlvia fulles. 

Pas 3. Netejar un baixant

Per desembussar un baixant, ho hem de fer des de la part inferior. La majoria de vegades aquests baixants són curvats pel que ens ajudarem amb un passacables o filferro gruixut de bon calibre i que sigui d'acer.

Cal introduir la guia des d'abaix, i un cop surti l'altre extrem per dalt, li lligarem una corda de suficient gruix que passarem tirant amb moviments suaus, deixant anar i tirant per cada un dels extrems fins que surti l'embús per dalt. Una vegada hagi sortit tots els residus gruixuts, caldrà netejar-ho amb una mànega a pressió.

Comparteix aquesta publicació

Potser t'interessa