Avís legal

Benvingut a la pàgina web www.fesmes.com

A continuació li exposem les condicions d'ús d'aquesta botiga online. La navegació per aquesta botiga online li atorga el rol d'usuari de la mateixa i, per tant, accepta les clàusules detallades en aquest document.

1. Identificació

Aquesta botiga online és propietat de BRICOPRACTIC, S.L. (en endavant "El Venedor"), amb CIF B17866286 i domicili Ctra Sant Feliu de Guíxols, 18 (CP 17004), adreça electrònica de contacte lopd@esteba.com. Aquesta botiga virtual ha estat desenvolupada per comertis.com.

La societat BRICOPRACTIC, S.L. amb CIF: B17866286 figura inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Volum 2341, llibre 0, Foli 58, Fulla GI-39077.

2. Normes d’utilització

Com a usuari d'aquesta botiga online, ha d'utilitzar de forma responsable els serveis i continguts que ofereix, respectant en tot moment la legalitat vigent.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta botiga online o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3. Propietat intel·lectual

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, s'informa que el www.fesmes.com és un domini de l'empresa BRICOPRACTIC, S.L. amb domicili social en Ctra Sant Feliu de Guíxols, 18 (CP 17004) a Girona.

Quan faci una comanda, el Client accepta sense reserves les presents condicions legals, condicions que haurà de llegir i acceptar durant el procés de compra.

El Venedor presenta els seus productes en aquesta botiga online amb les imatges i textos de la forma més realista possible, amb la màxima diligència i precisió. No obstant, el color que apareix en pantalla i altres detalls poden diferenciar-se lleugerament dels propis del producte per efecte del procés tècnic de reproducció i presentació. En cas de dubte preguem que abans de la compra contactin amb nosaltres.

Els imports de cada producte detallen els impostos aplicables i ocasionalment poden incloure també les despeses de lliurament. Abans de realitzar una comanda, el Client podrà conèixer al detall aquests imports. La comanda s'entendrà legalment realitzada quan el Client premi "Acceptar" en la pantalla de confirmació de la comanda. El Venedor no procedirà a enviar els productes de la comanda fins a rebre confirmació que el Client ha efectuat el pagament.

La normativa europea promou la resolució mitjançant l'arbitratge de litigis en matèria de comerç electrònic. Més informació a https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

4. Responsabilitat

La nostra intenció és la d'oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De tota manera, l'informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

El Venedor no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

El Venedor no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

  • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions
  • Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació.
  • Ús indegut o inadequat del lloc web.
  • Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquest lloc WEB, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l'usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", ... o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

5. Legislació

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o guardi relació amb l'ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.