Com muntar una piscina?

Com muntar una piscina?

Jardí i Terrassa

T'ensenyem a muntar una piscina des de zero.

Què necessitaré?
• Materials
-Piscina complerta amb tot els seus components.

Eines
- Guants, tornavís estrella, cinta mètrica, cúter, joc de claus fixes i pinces de roba.

Consideracions importants abans d’adquirir una piscina:
• El terreny on instal · lem la piscina ha de ser ferm i resistent (no instal · lar en balcons, terrasses, terrenys tous o amb farcits). Han d’estar rigorosament anivellats i llisos (sense forats, ni herbes, arrels o pedres que puguin perforar la bossa (liner)).
• La instal · lació s’haurà de realitzar entre dues o tres persones adultes, segons la mida de la piscina, un dia sense vent i quan la calor no sigui excessiva (primera hora del matí o a mitja tarda).
• La durada de la instal · lació dependrà de la mida de la piscina (veure les instruccions de la piscina adquirida)

RECORDI: 1000 LITRES = 1 M3 = 1.000 KGS

Pas 1. Lloc d’ubicació de la piscina

• Escollir una zona assolellada a prop d’una connexió elèctrica (per connectar la depuradora),
i també a prop d’una presa d'aigua (per omplir la piscina) i desaigües (per buidar la piscina), on
no passin connexions subterrànies (aigua, gas, electricitat, ...) i no hi hagi risc de d’inundació en cas de pluges.
• Localitzi una zona protegida del vent i sense arbres (el pol · len i les fulles embruten la piscina).

IMPORTANT: NO INTAL ·LAR SOTA LÍNIES ELÈCTRIQUES.

Pas 2. Preparació del terreny

• Un cop escollit el lloc d'ubicació de la piscina, tenim dues opcions:

- Fer la instal · lació sobre una plataforma de formigó o de ciment ( perfectament anivellada i llisa).
- Directament sobre el terreny , però prèviament preparada:

  1. Marcar l'espai on instal · larem la piscina . Si la seva piscina és  rodona, s’ha de tenir en compte d’afegir 1 metre més del diàmetre que tingui la  piscina . Si és ovalada , serà 1 metre més de llarg i 2 metres més d'ample.  Eines necessàries: Tornavís , corda , embut i, farina.
  2.  Anivellar el terreny : Mai afegir terra on falta , sempre treure d’on en  sobra . Netejar d'arrels , pedres , etc. Compactar la terra perquè el terreny  sigui sòlid i aguanti el pes de la piscina una vegada plena d'aigua. Eines : Aixada , pala i nivell .
  3.  Acabat : Un cop net i anivellat el terreny , escamparem una capa fina de sorra tamisada ( màxim 1 cm gruix), el regarem i el compactarem . Comprovarem novament que el terreny està anivellat. Eines : Aigua , corró de jardí , nivell , pala i sorra tamisada .

Pas 3. Manteniment de la piscina

• Regularment haurà de revisar que la piscina estigui en perfectes condicions: que el liner
(o bossa) estigui net, la correcta connexió de les mànegues, l’escala ben muntada, els cargols ben apretats i que el sistema de filtració funcioni perfectament.
• Setmanalment haurà d'analitzar la quantitat de clor i PH que té l'aigua de la piscina i ajustar-los als seus nivells òptims.
• Comprovar les connexions d’aigua, per tal de tenir l'aigua neta, clara i desinfectada.

Pas 4. Manteniment a l'Hivern

Un cop finalitzada l'època del bany, tenim dues opcions:
- Deixar la piscina muntada: plena d'aigua, amb producte químic especial per l’  hivern, tapada amb una coberta per a piscines i desconnectant la depuradora, la qual guardarem en un lloc sec i net.
- Desmuntar la piscina: Realitzar el procés invers de les instruccions de muntatge de la piscina. Netejar tots els components, assecar-los i guardar-los ordenadament en un lloc net i protegit d'humitats

Comparteix aquesta publicació

Potser t'interessa